pb.pl
3,8100 zł
0,00% 0,0000 zł
Arctic Paper SA (ATC)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - ARCTIC

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 721 265 759 981 707 166 773 902
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 33 705 48 036 21 827 49 096
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 439 38 842 1 144 47 886
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 535 24 523 13 506 26 138
Amortyzacja (tys. zł) 30 109 28 830 12 535 26 402
EBITDA (tys. zł) 63 814 76 866 34 362 75 498
Aktywa (tys. zł) 1 750 212 1 826 014 1 816 722 1 755 248
Kapitał własny (tys. zł)* 496 530 519 386 553 955 555 922
Liczba akcji (tys. szt.) 69 287,783 69 287,783 69 287,783 69 287,783
Zysk na akcję (zł) 0,022 0,354 0,195 0,377
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,166 7,496 7,995 8,023
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej