pb.pl
33,9000 zł
-1,45% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 240 477 176 536 234 473 116 170
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 52 452 41 986 59 352 16 994
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 51 494 42 140 56 662 16 693
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 40 850 33 985 45 286 12 603
Amortyzacja (tys. zł) 365 364 516 458
EBITDA (tys. zł) 52 817 42 350 59 868 17 452
Aktywa (tys. zł) 1 829 614 1 871 985 2 107 939 2 315 990
Kapitał własny (tys. zł)* 824 380 858 362 903 648 733 038
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 1,055 0,878 1,170 0,326
Wartość księgowa na akcję (zł) 21,294 22,172 23,341 18,934
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej