pb.pl
37,0000 zł
-0,80% -0,3000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 218 698 300 970 337 040 240 477
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 50 767 74 034 91 128 52 452
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 49 615 73 107 88 621 51 494
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 38 521 57 009 68 861 40 850
Amortyzacja (tys. zł) 371 367 391 365
EBITDA (tys. zł) 51 138 74 401 91 519 52 817
Aktywa (tys. zł) 1 789 736 1 847 850 1 910 053 1 829 614
Kapitał własny (tys. zł)* 794 713 851 719 783 530 824 380
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,995 1,473 1,779 1,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 20,527 22,000 20,239 21,294
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej