pb.pl
33,9000 zł
-1,45% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2017 IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 227 681 218 698 300 970 337 040
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 54 812 50 767 74 034 91 128
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 53 564 49 615 73 107 88 621
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 237 38 521 57 009 68 861
Amortyzacja (tys. zł) 349 371 367 391
EBITDA (tys. zł) 55 161 51 138 74 401 91 519
Aktywa (tys. zł) 1 698 209 1 789 736 1 847 850 1 910 053
Kapitał własny (tys. zł)* 756 194 794 713 851 719 783 530
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 1,091 0,995 1,473 1,779
Wartość księgowa na akcję (zł) 19,533 20,527 22,000 20,239
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej