pb.pl
40,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 353 198 752 220 664 227 681
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 8 070 50 893 65 525 54 812
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 3 500 49 509 63 736 53 564
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 982 39 705 50 729 42 237
Amortyzacja (tys. zł) 331 313 356 349
EBITDA (tys. zł) 8 401 51 206 65 881 55 161
Aktywa (tys. zł) 1 513 553 1 654 220 1 734 254 1 698 209
Kapitał własny (tys. zł)* 688 499 728 204 713 957 756 194
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,077 1,026 1,310 1,091
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,784 18,810 18,442 19,533
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej