pb.pl
33,9000 zł
-1,45% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2016 IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 195 829 56 353 198 752 220 664
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 51 145 8 070 50 893 65 525
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 52 600 3 500 49 509 63 736
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 42 653 2 982 39 705 50 729
Amortyzacja (tys. zł) 374 331 313 356
EBITDA (tys. zł) 51 519 8 401 51 206 65 881
Aktywa (tys. zł) 1 417 472 1 513 553 1 654 220 1 734 254
Kapitał własny (tys. zł)* 685 521 688 499 728 204 713 957
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 1,102 0,077 1,026 1,310
Wartość księgowa na akcję (zł) 17,707 17,784 18,810 18,442
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej