pb.pl
41,7000 zł
1,71% 0,7000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 44 495 117 959 136 699 195 829
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 2 485 27 763 27 792 51 145
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 576 26 773 26 170 52 600
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 634 21 866 21 941 42 653
Amortyzacja (tys. zł) 250 334 315 374
EBITDA (tys. zł) 2 735 28 097 28 107 51 519
Aktywa (tys. zł) 1 209 992 1 361 058 1 404 793 1 417 472
Kapitał własny (tys. zł)* 622 741 644 607 642 868 685 521
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,455 0,565 0,567 1,102
Wartość księgowa na akcję (zł) 16,085 16,650 16,605 17,707
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej