pb.pl
33,9000 zł
-1,45% -0,5000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 73 937 44 495 117 959 136 699
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 15 755 2 485 27 763 27 792
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 391 1 576 26 773 26 170
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 959 17 634 21 866 21 941
Amortyzacja (tys. zł) 231 250 334 315
EBITDA (tys. zł) 15 986 2 735 28 097 28 107
Aktywa (tys. zł) 1 114 103 1 209 992 1 361 058 1 404 793
Kapitał własny (tys. zł)* 605 272 622 741 644 607 642 868
Liczba akcji (tys. szt.) 38 714,610 38 714,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,335 0,455 0,565 0,567
Wartość księgowa na akcję (zł) 15,634 16,085 16,650 16,605
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej