pb.pl
42,0000 zł
-1,64% -0,7000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 74 719 51 275 57 140 73 937
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 037 11 762 10 756 15 755
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 105 10 113 9 519 15 391
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 8 598 8 885 7 813 12 959
Amortyzacja (tys. zł) 220 236 254 231
EBITDA (tys. zł) 12 257 11 998 11 010 15 986
Aktywa (tys. zł) 786 868 0 1 014 197 1 114 103
Kapitał własny (tys. zł)* 436 402 0 593 396 605 272
Liczba akcji (tys. szt.) 32 214,610 32 214,610 38 714,610 38 714,610
Zysk na akcję (zł) 0,267 0,276 0,202 0,335
Wartość księgowa na akcję (zł) 13,547 0,000 15,327 15,634
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej