pb.pl
42,0000 zł
-1,64% -0,7000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2013 IV Q 2013 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 25 919 86 183 0 245 606
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -17 424 41 872 0 95 887
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 184 11 840 0 94 495
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 7 698 9 647 0 77 939
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 213
EBITDA (tys. zł) -17 424 41 872 0 96 100
Aktywa (tys. zł) 761 016 761 016 755 429 731 182
Kapitał własny (tys. zł)* 297 332 299 890 332 586 419 147
Liczba akcji (tys. szt.) 32 214,610 32 214,610 32 214,610 32 214,610
Zysk na akcję (zł) 0,239 0,299 0,000 2,419
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,230 9,309 10,324 13,011
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej