pb.pl
42,5000 zł
0,24% 0,1000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 II Q 2012 IV Q 2012 II Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 472 281 521 529 572 645 693 859
Kapitał własny (tys. zł)* 236 909 248 764 266 750 274 873
Liczba akcji (tys. szt.) 32 214,610 32 214,610 32 214,610 32 214,610
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,354 7,722 8,280 8,533
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej