pb.pl
35,0000 zł
0,29% 0,1000 zł
Atal S.A. (1AT)

Wyniki finansowe - ATAL

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 II Q 2012 IV Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 472 281 521 529 572 645
Kapitał własny (tys. zł)* 236 909 248 764 266 750
Liczba akcji (tys. szt.) 32 214,610 32 214,610 32 214,610
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 7,354 7,722 8,280
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej