pb.pl
4,2000 zł
-2,55% -0,1100 zł
ATM Grupa SA (ATG)

Wyniki finansowe - ATMGRUPA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 51 411 45 508 44 855 84 699
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 107 4 371 4 606 17 692
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 8 085 4 399 4 284 17 444
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 892 3 633 3 406 13 886
Amortyzacja (tys. zł) 4 523 4 590 4 397 4 491
EBITDA (tys. zł) 11 630 8 961 9 003 22 183
Aktywa (tys. zł) 331 183 335 907 322 984 326 602
Kapitał własny (tys. zł)* 227 056 234 726 219 207 233 472
Liczba akcji (tys. szt.) 84 300,000 84 300,000 84 300,000 84 300,000
Zysk na akcję (zł) 0,082 0,043 0,040 0,165
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,693 2,784 2,600 2,770
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej