pb.pl
10,2200 zł
1,19% 0,1200 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe - ATM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2005 II Q 2005
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 22 635 27 827
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -785 1 875
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -933 1 730
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 076 1 517
Amortyzacja (tys. zł) 1 374 1 500
EBITDA (tys. zł) 589 3 375
Aktywa (tys. zł) 81 576 83 766
Kapitał własny (tys. zł)* 55 487 57 004
Liczba akcji (tys. szt.) 25 816,320 25 816,320
Zysk na akcję (zł) -0,042 0,059
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,149 2,208
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej