pb.pl
10,2200 zł
1,19% 0,1200 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe - ATM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2012 III Q 2012 IV Q 2012 I Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 135 957 40 329 45 017 41 859
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 16 270 5 719 8 309 5 939
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 10 750 3 414 6 250 4 663
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 462 3 091 3 777 2 621
Amortyzacja (tys. zł) 14 222 5 037 5 216 5 069
EBITDA (tys. zł) 30 492 10 756 13 525 11 008
Aktywa (tys. zł) 387 320 387 320 359 168 358 218
Kapitał własny (tys. zł)* 230 714 230 714 229 174 232 795
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,260 0,085 0,104 0,072
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,348 6,348 6,306 6,405
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej