pb.pl
9,9300 zł
-0,70% -0,0700 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe - ATM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2011 IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 38 240 73 665 56 560 39 068
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 160 4 345 5 602 4 949
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 835 1 945 3 859 3 115
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 2 699 4 464 4 678 1 695
Amortyzacja (tys. zł) 5 603 4 977 4 663 4 522
EBITDA (tys. zł) 9 763 9 322 10 265 9 471
Aktywa (tys. zł) 0 538 638 549 281 402 831
Kapitał własny (tys. zł)* 0 275 771 219 292 226 938
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,074 0,123 0,129 0,047
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,588 6,034 6,244
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej