pb.pl
9,9300 zł
-0,70% -0,0700 zł
ATM SA (ATM)

Wyniki finansowe - ATM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2010 IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 77 225 154 979 32 579 33 344
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 11 232 10 047 3 937 4 448
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 903 7 516 7 293 2 249
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 918 5 446 6 999 3 336
Amortyzacja (tys. zł) 5 960 6 417 4 501 4 564
EBITDA (tys. zł) 17 192 16 464 8 438 9 012
Aktywa (tys. zł) 0 536 865 510 118 438 902
Kapitał własny (tys. zł)* 0 267 462 274 462 265 535
Liczba akcji (tys. szt.) 36 343,344 36 343,344 36 343,344 36 343,344
Zysk na akcję (zł) 0,108 0,150 0,193 0,092
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,000 7,359 7,552 7,306
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej