pb.pl
4,3500 zł
-1,14% -0,0500 zł
Auto Partner SA (APR)

Wyniki finansowe - AUTOPARTN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 303 697 293 946 326 681 392 893
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 643 18 601 21 448 19 199
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 180 17 042 19 296 16 833
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 15 903 13 170 15 488 13 466
Amortyzacja (tys. zł) 2 150 2 318 4 176 4 722
EBITDA (tys. zł) 23 793 20 919 25 624 23 921
Aktywa (tys. zł) 585 368 610 999 710 806 716 208
Kapitał własny (tys. zł)* 301 848 315 162 330 654 342 483
Liczba akcji (tys. szt.) 129 450,000 129 450,000 129 450,000 130 125,000
Zysk na akcję (zł) 0,123 0,102 0,120 0,103
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,332 2,435 2,554 2,632
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej