pb.pl
4,9600 zł
-1,59% -0,0800 zł
Auto Partner SA (APR)

Wyniki finansowe - AUTOPARTN

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 303 420 303 697 293 946 326 681
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 21 740 21 643 18 601 21 448
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 20 707 20 180 17 042 19 296
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 16 674 15 903 13 170 15 488
Amortyzacja (tys. zł) 2 128 2 150 2 318 4 176
EBITDA (tys. zł) 23 868 23 793 20 919 25 624
Aktywa (tys. zł) 560 828 585 368 610 999 710 806
Kapitał własny (tys. zł)* 285 785 301 848 315 162 330 654
Liczba akcji (tys. szt.) 129 450,000 129 450,000 129 450,000 129 450,000
Zysk na akcję (zł) 0,129 0,123 0,102 0,120
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,208 2,332 2,435 2,554
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej