pb.pl
2,3000 zł
27,07% 0,4900 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 47 427 45 817 35 528 20 223
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 969 4 518 3 060 4 266
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 411 4 891 3 481 4 688
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 321 2 484 1 885 2 545
Amortyzacja (tys. zł) 105 253 269 255
EBITDA (tys. zł) -1 864 4 771 3 329 4 521
Aktywa (tys. zł) 178 906 184 064 179 044 177 878
Kapitał własny (tys. zł)* 143 292 145 361 146 922 149 236
Liczba akcji (tys. szt.) 46 550,000 46 550,000 46 550,000 46 550,000
Zysk na akcję (zł) 0,007 0,053 0,040 0,055
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,078 3,123 3,156 3,206
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej