pb.pl
3,46 zł
-0,57% -0,02 zł
Altus TFI S.A. (ALI)

Wyniki finansowe - ALTUSTFI

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 99 117 89 967 79 582 70 846
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 20 442 28 142 20 293 14 586
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 21 631 28 894 20 996 13 405
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 845 22 494 16 641 10 263
Amortyzacja (tys. zł) 282 135 235 119
EBITDA (tys. zł) 20 724 28 277 20 528 14 705
Aktywa (tys. zł) 219 706 233 329 176 642 184 317
Kapitał własny (tys. zł)* 170 572 188 594 135 020 143 491
Liczba akcji (tys. szt.) 46 550,000 46 550,000 46 550,000 46 550,000
Zysk na akcję (zł) 0,383 0,483 0,357 0,220
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,664 4,051 2,901 3,083
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej