pb.pl
0,6200 zł
-8,82% -0,0600 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 958 2 299 4 025 3 956
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -62 -515 404 625
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -67 -588 428 592
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -65 -490 514 426
Amortyzacja (tys. zł) 94 102 66 71
EBITDA (tys. zł) 32 -413 470 696
Aktywa (tys. zł) 15 192 14 858 16 167 16 883
Kapitał własny (tys. zł)* 11 634 11 124 11 641 12 122
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,013 -0,095 0,099 0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,243 2,144 2,244 2,337
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej