pb.pl
0,6400 zł
1,59% 0,0100 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 2 291 2 774 3 494 2 958
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -429 256 634 -62
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -438 267 632 -67
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -548 170 535 -65
Amortyzacja (tys. zł) 67 73 74 94
EBITDA (tys. zł) -362 329 708 32
Aktywa (tys. zł) 14 615 15 474 15 644 15 192
Kapitał własny (tys. zł)* 11 380 11 483 11 703 11 634
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,106 0,033 0,103 -0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,194 2,214 2,256 2,243
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej