pb.pl
0,6400 zł
1,59% 0,0100 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 826 2 409 3 031 2 210
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -189 301 389 -97
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -192 290 406 -106
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -117 217 450 -44
Amortyzacja (tys. zł) 75 49 49 50
EBITDA (tys. zł) -114 350 438 -47
Aktywa (tys. zł) 14 521 15 288 15 367 14 204
Kapitał własny (tys. zł)* 11 632 11 927 12 066 11 916
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,023 0,042 0,087 -0,009
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,242 2,299 2,326 2,297
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej