pb.pl
0,6400 zł
1,59% 0,0100 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 440 2 408 2 887 1 856
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -481 388 625 138
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -462 391 635 131
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -532 338 515 23
Amortyzacja (tys. zł) 35 38 36 51
EBITDA (tys. zł) -446 426 661 189
Aktywa (tys. zł) 13 695 14 683 14 517 14 124
Kapitał własny (tys. zł)* 11 111 11 449 11 751 11 771
Liczba akcji (tys. szt.) 5 187,526 5 187,526 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,103 0,065 0,099 0,004
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,142 2,207 2,265 2,269
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej