pb.pl
0,6400 zł
0,00% 0,0000 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 361 2 538 2 931 1 795
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -753 604 286 139
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -749 612 312 159
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -751 524 214 167
Amortyzacja (tys. zł) 47 33 33 47
EBITDA (tys. zł) -706 637 319 186
Aktywa (tys. zł) 13 323 14 237 14 460 13 706
Kapitał własny (tys. zł)* 10 900 11 424 11 430 11 597
Liczba akcji (tys. szt.) 5 881,000 5 881,000 5 187,526 5 187,526
Zysk na akcję (zł) -0,128 0,089 0,041 0,032
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,853 1,942 2,203 2,236
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej