pb.pl
0,6400 zł
1,59% 0,0100 zł
UHY ECA SA (ECA)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - UHYECA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 1 666 2 820 957
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 295 0 43
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 306 624 62
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 247 504 49
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 2
EBITDA (tys. zł) 295 0 45
Aktywa (tys. zł) 8 102 8 033 0
Kapitał własny (tys. zł)* 7 194 6 935 0
Liczba akcji (tys. szt.) 3 050,000 3 050,000 3 050,000
Zysk na akcję (zł) 0,081 0,165 0,016
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,359 2,274 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej