pb.pl

Informacje o spółce - BALTONA

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Operator sklepów wolnocłowych działający na lotniskach regionalnych oraz na przejściach granicznych w Europie (Polska, Rumunia, Francja, Włochy, Ukraina, Belgia, Niemcy i Holandia), należący do Grupy Flemingo International. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). Prowadzi również sprzedaż towarów w kanale B2B.

Dane teleadresowe

Ulica: Ul. Marcina Flisa 4
Kod: 02-247
Miejscowość: Warszawa
Kraj: Polska
Telefon: +48 22 5192000
Fax: +48 22 5192005
Internet: www.baltona.pl
Email: warszawa@baltona.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona SA
Prezes: Kazimierski Piotr
Sektor: artykuły codziennego użytku
EKD: sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
Liczba akcji: 11 256 577
Zatrudnienie:
  • 220 (2018r.) - spółka
  • 583 (2018r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 5860102292
KRS: 0000051757
EKD: 47,11
Ticker GPW: BAL
ISIN: PLBALTN00014

Pozostałe spółki z sektora

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 70 916 435,1 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 11 256 577 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 256 577
Liczba głosów na WZA: 11 256 577 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 2 814 144,25 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 11 256 577
Cena nominalna akcji: 0,25 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Porty Lotnicze PP bezpośrednio, wraz z PHZ Baltona SA 11 256 577 (100,00%) 11 256 577 (100,00%) 2020-04-15 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wycofanie akcji z obrotu 0
0,00
0,00 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


2020-07-15
renumeracja akcji: serie A-D

KDPW:
KRS:
GPW:

2001-10-12
akcje założycielskie 1983-12-06 3 320
166 000,00
50,00 50,00 3 320
166 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19
1984-01-02
2013-01-01
akcje imienne 1986-05-21 200
10 000,00
50,00 50,00 3 520
176 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19
1997-03-09
2013-01-10
renominacja akcji 1991-05-29 0
0,00
150,00 0,00 3 520
528 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

1991-07-25
akcje imienne - GI Nywig sp. z o.o., Skarb Państwa, PLL LOT, Bank Pekao SA 1995-06-29 14 332
14 332 000,00
150,00 1 000,00 17 852
2 677 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19
1995-10-23
2013-01-10
split 1:600 2011-02-21
0,25 10 711 200
2 677 800,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-10
seria E - subskrypcja prywatna 2011-04-04 545 377
5 017 468,40
0,25 9,20 11 256 577
2 814 144,25
KDPW:
KRS:
GPW:
2012-12-19
2011-06-03
2013-01-10
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2011-08-30 500 000
0,00
0,25 0,00 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria H - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne 2013-06-12 500 000
2 750 000,00
0,25 5,50 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Kazimierski Piotr Prezes Zarządu 2015-09-17 -
Kruszewski Witold Członek Zarządu 2011-05-01 MERCATOR - Członek Zarządu
Thakar Mahandra Członek Zarządu 2010-04-27 -
Szuba Karolina Członek Zarządu 2015-11-04 -
Kacprzak Michał Członek Zarządu 2015-11-04 -

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Dworniak Maciej Wiceprzewodniczący RN 2010-04-26 -
Nagórski, Przemysław Błażej Członek RN 2020-02-26 -
Przybysz, Magdalena Luiza Członek RN 2020-02-26 -
Maksymik Krzysztof Członek RN 2020-02-26 -
Zelek Andrzej Członek RN 2020-02-26 -
Bartoszewicz Artur Członek RN 2020-02-26 -