pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 111 445 158 595 121 276 116 545
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 589 4 685 -1 314 -16 483
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 900 5 974 -2 973 -22 654
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 790 3 919 -5 992 -22 720
Amortyzacja (tys. zł) 1 499 1 898 6 136 26 326
EBITDA (tys. zł) 3 088 6 583 4 822 9 843
Aktywa (tys. zł) 125 555 160 480 291 711 844 562
Kapitał własny (tys. zł)* 3 442 9 614 96 616 74 080
Liczba akcji (tys. szt.) 11 256,577 11 256,577 11 256,577 11 256,577
Zysk na akcję (zł) 0,070 0,348 -0,532 -2,018
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,306 0,854 8,583 6,581
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej