pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 121 958 116 545 133 783 161 551
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 314 -16 483 -16 871 -9 776
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 973 -22 654 -23 144 -16 518
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -5 992 -22 720 -22 631 -17 081
Amortyzacja (tys. zł) 6 136 26 326 28 103 27 725
EBITDA (tys. zł) 4 822 9 843 11 232 17 949
Aktywa (tys. zł) 291 711 844 562 814 905 790 725
Kapitał własny (tys. zł)* 96 616 74 080 49 594 33 016
Liczba akcji (tys. szt.) 11 256,577 11 256,577 11 256,577 11 256,577
Zysk na akcję (zł) -0,532 -2,018 -2,010 -1,517
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,583 6,581 4,406 2,933
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej