pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2006 IV Q 2007 IV Q 2008 IV Q 2009
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 0 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 0 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 0 0 0
Aktywa (tys. zł) 28 441 39 306 46 002 45 517
Kapitał własny (tys. zł)* 16 375 25 366 21 179 14 531
Liczba akcji (tys. szt.) 10 711,200 10 711,200 10 711,200 10 711,200
Zysk na akcję (zł) 0,000 0,000 0,000 0,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,529 2,368 1,977 1,357
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej