pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 91 652 110 935 158 423 121 958
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 829 1 589 4 685 -1 314
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 899 900 5 974 -2 973
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 523 303 3 919 -5 992
Amortyzacja (tys. zł) 1 398 1 499 1 898 6 136
EBITDA (tys. zł) -2 431 3 088 6 583 4 822
Aktywa (tys. zł) 110 117 125 555 160 480 291 711
Kapitał własny (tys. zł)* 1 020 1 257 7 429 96 616
Liczba akcji (tys. szt.) 11 256,577 11 256,577 11 256,577 11 256,577
Zysk na akcję (zł) -0,313 0,027 0,348 -0,532
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,091 0,112 0,660 8,583
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej