pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017 IV Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 90 891 78 651 90 477 84 652
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 044 3 162 3 366 -3 257
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -2 386 2 797 2 722 -3 688
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -1 942 2 344 2 370 -3 703
Amortyzacja (tys. zł) 1 736 1 789 1 451 1 781
EBITDA (tys. zł) -1 308 4 951 4 817 -1 476
Aktywa (tys. zł) 102 835 93 087 90 793 98 151
Kapitał własny (tys. zł)* 6 255 7 695 9 863 4 495
Liczba akcji (tys. szt.) 11 256,577 11 256,577 11 256,577 11 256,577
Zysk na akcję (zł) -0,173 0,208 0,211 -0,329
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,556 0,684 0,876 0,399
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej