pb.pl

Wyniki finansowe - BALTONA

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016 IV Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 75 720 98 913 116 359 106 782
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -2 272 2 577 5 302 -2 406
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 257 1 798 4 975 -3 663
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 111 1 222 4 765 -924
Amortyzacja (tys. zł) 1 676 1 700 1 739 1 894
EBITDA (tys. zł) -596 4 277 7 041 -512
Aktywa (tys. zł) 94 363 99 099 103 515 107 542
Kapitał własny (tys. zł)* 4 478 5 838 10 014 8 202
Liczba akcji (tys. szt.) 11 256,577 11 256,577 11 256,577 11 256,577
Zysk na akcję (zł) -0,276 0,109 0,423 -0,082
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,398 0,519 0,890 0,729
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej