pb.pl
5,6000 zł
-1,75% -0,1000 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 698 658 694 559 792 938 940 169
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 204 337 201 530 221 297 238 271
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 712 345 712 495 825 099 972 023
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 280 635 232 674 234 516 268 664
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 212 517 159 966 173 657 200 140
Amortyzacja (tys. zł) 14 358 33 412 39 627 53 622
Aktywa (tys. zł) 80 458 914 82 306 793 93 670 305 97 914 135
Kapitał własny (tys. zł)* 8 384 386 8 517 192 8 704 197 8 921 436
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,911 7,021 7,175 7,354
Zysk na akcję (zł) 0,175 0,132 0,143 0,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej