pb.pl
5,4900 zł
0,00% 0,0000 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 615 914 609 595 624 448 647 382
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 205 962 209 202 205 359 205 347
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 673 001 650 544 665 727 685 021
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 240 458 218 894 260 158 264 918
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 179 647 155 276 192 669 200 189
Amortyzacja (tys. zł) 13 117 13 409 13 206 13 254
Aktywa (tys. zł) 71 141 415 73 009 283 72 665 838 73 408 314
Kapitał własny (tys. zł)* 7 772 599 7 731 937 7 907 700 8 111 400
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777
Wartość księgowa na akcję (zł) 6,407 6,374 6,518 6,686
Zysk na akcję (zł) 0,148 0,128 0,159 0,165
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej