pb.pl
5,6800 zł
4,41% 0,2400 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 I Q 1998 III Q 1998
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 504 834 0 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 69 430 0 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 331 452 0 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 164 0 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 72 582 0 0
Amortyzacja (tys. zł) 236 267 0 0
Aktywa (tys. zł) 19 237 121 9 945 530 12 669 274
Kapitał własny (tys. zł)* 1 586 494 1 066 378 1 169 102
Liczba akcji (tys. szt.) 849 181,744 849 181,744 849 181,744
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,085 1,256 1,377
Zysk na akcję (zł) 1,868 0,000 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej