pb.pl
5,7100 zł
4,96% 0,2700 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 574 785 576 350 593 422 613 252
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 188 445 196 098 196 164 201 064
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 604 636 612 873 636 976 656 792
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 180 408 201 454 232 276 251 035
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 131 491 140 498 173 598 187 484
Amortyzacja (tys. zł) 13 460 13 119 13 740 12 995
Aktywa (tys. zł) 68 792 787 68 305 919 69 488 847 70 467 877
Kapitał własny (tys. zł)* 6 941 205 7 143 530 7 339 768 7 594 054
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,722 5,889 6,050 6,260
Zysk na akcję (zł) 0,108 0,116 0,143 0,155
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej