pb.pl
5,6000 zł
-1,75% -0,1000 zł
Bank Millennium SA (MIL)
Spółka aktywnie uczestnicząca w Akcji Inwestor.

Wyniki finansowe - MILLENNIUM

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 576 771 556 667 574 633 571 269
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 168 912 161 382 168 941 179 239
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 542 762 546 800 847 282 578 716
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 66 672 190 687 389 932 192 229
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 53 043 137 185 293 764 138 812
Amortyzacja (tys. zł) 13 395 13 467 14 878 13 049
Aktywa (tys. zł) 66 235 256 65 315 929 66 695 698 67 138 056
Kapitał własny (tys. zł)* 6 443 165 6 649 700 6 722 650 6 851 894
Liczba akcji (tys. szt.) 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777 1 213 116,777
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,311 5,482 5,542 5,648
Zysk na akcję (zł) 0,044 0,113 0,242 0,114
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej