pb.pl
3,4500 zł
-0,43% -0,0150 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 114 291 46 103 85 003 49 075
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -3 538 -24 590 -1 598 -8 991
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -6 518 -26 478 65 757 -8 565
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -7 440 -22 636 66 262 -18 568
Amortyzacja (tys. zł) 8 053 8 002 8 383 6 552
EBITDA (tys. zł) 4 515 -16 588 6 785 -2 439
Aktywa (tys. zł) 1 098 094 1 074 256 1 144 658 1 024 099
Kapitał własny (tys. zł)* 740 399 698 678 818 275 722 359
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -0,087 -0,264 0,772 -0,216
Wartość księgowa na akcję (zł) 8,623 8,137 9,530 8,413
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej