pb.pl
2,5350 zł
1,00% 0,0250 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 6 304 69 622 85 792 91 944
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -21 995 -2 066 5 627 2 122
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -17 835 -9 822 -2 608 -2 778
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -22 697 -10 776 -449 -1 468
Amortyzacja (tys. zł) 8 810 9 002 8 322 8 049
EBITDA (tys. zł) -13 185 6 936 13 949 10 171
Aktywa (tys. zł) 1 295 187 1 236 002 1 168 249 1 154 921
Kapitał własny (tys. zł)* 830 979 812 425 792 635 789 028
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -0,264 -0,126 -0,005 -0,017
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,678 9,462 9,231 9,189
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej