pb.pl
3,1600 zł
-3,07% -0,1000 zł
BIOTON SA (BIO)

Wyniki finansowe - BIOTON

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 105 334 84 448 97 727 89 134
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -131 033 5 372 1 757 972
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -161 022 1 274 -1 525 -2 712
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -163 786 1 265 -4 278 -2 857
Amortyzacja (tys. zł) 8 997 8 666 8 987 8 860
EBITDA (tys. zł) -122 036 14 038 10 744 9 832
Aktywa (tys. zł) 1 250 053 1 223 214 1 261 313 1 250 663
Kapitał własny (tys. zł)* 823 279 814 647 847 781 835 842
Liczba akcji (tys. szt.) 85 864,200 85 864,200 85 864,200 85 864,200
Zysk na akcję (zł) -1,908 0,015 -0,050 -0,033
Wartość księgowa na akcję (zł) 9,588 9,488 9,874 9,734
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej