pb.pl

Informacje o spółce - BIOMEDLUB

Podstawowe informacje

Opis działalności spółki

Biomed-Lublin zajmuje się produkcją preparatów leczniczych (leki na receptę oraz leki OTC – bez recepty), wyrobów medycznych oraz odczynników laboratoryjnych (stosowanych w laboratoriach biochemicznych i medycznych). Wytwarza ponad 60 produktów w różnym asortymencie. Spółka obecnie wdraża program sanacyjny.

Dane teleadresowe

Ulica: ul. Uniwersytecka 10
Kod: 20-029
Miejscowość: Lublin
Kraj: Polska
Telefon: +48 81 5330926
Fax: +48 81 5338060
Internet: www.biomed.lublin.pl
Email: biomed@biomed.lublin.pl

Udziały w innych spółkach giełdowych

Spółka nie posiada udziałów w innych spółkach publicznych.

Informacje podstawowe

Nazwa spółki: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA
Prezes: Piróg Marcin
Sektor: produkcja leków
EKD: produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
Liczba akcji: 53 805 810
Zatrudnienie:
  • 217 (2016r.) - spółka
  • (r.) - grupa
Audytor: Grant Thornton Polska sp. z o.o. sp.k.
NIP: 7122591951
KRS: 0000373032
EKD: 21,20
Ticker GPW: BML
ISIN: PLBMDLB00018

Pozostałe spółki z branży

Akcjonariat

Kapitał akcyjny

Kapitalizacja: 82 860 947,4 Liczba dużych akcjonariuszy: 6
Liczba akcji: 53 805 810 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 29 631 913
Liczba głosów na WZA: 73 829 635 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 55,07%
Kapitał akcyjny: 5 380 581,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 48 248 090
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 65,36%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 44,93%

Znaczący akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Organizacja Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych SA, Toruń 6 273 005 (11,66%) 6 273 005 (8,50%) 2016-10-27 -
Napióra Wiktor 5 024 055 (9,34%) 9 797 060 (13,27%) 2016-08-11 -
Sierocki Waldemar wraz z Lubfarm SA 4 790 504 (8,90%) 9 325 588 (12,63%) 2013-12-31 -
Medicare sp. z o.o., Katowice 4 773 005 (8,87%) 9 546 010 (12,93%) 2015-12-30 -
Sierocki Przemysław 4 535 083 (8,43%) 9 070 166 (12,29%) 2012-08-21 -
AgioFunds TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 236 261 (7,87%) 4 236 261 (5,74%) 2017-12-20 TRI, TSG, BDZ, MBR, WIK, SNW, VIN, CNG, IST, IPE,

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 22 254 765
2 225 476,50
0,10 0,10 22 254 765
2 225 476,50
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-13
seria B - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2010-11-29 7 745 235
774 523,50
0,10 0,10 30 000 000
3 000 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-24
2010-12-13
2015-01-30
seria C 2011-02-07 848 330
84 833,00
0,10 0,10 30 843 330
3 084 333,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria D 2011-02-07 7 712 080
35 475 568,00
0,10 4,60 38 560 410
3 856 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-31
2015-01-30
seria E - subskrypcja prywatna 2013-12-09 5 700 000
11 400 000,00
0,10 2,00 44 260 410
4 426 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-10
2015-01-30
seria F - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2015-10-20 7 971 014
21 999 998,64
0,10 2,76 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria G - subskrypcja prywatna 2017-03-28 850 000
875 500,00
0,10 1,03 45 110 410
4 511 041,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
seria H - subskrypcja prywatna 2017-03-28 2 495 400
2 570 262,00
0,10 1,03 48 055 810
4 805 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
seria I - subskrypcja prywatna 2017-07-17 2 000 000
2 140 000,00
0,10 1,07 50 055 810
5 005 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
seria J - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii A 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria L - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria Ł - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2017-08-31 2 000 000
2 340 000,00
0,10 1,17 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria M - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 850 000
1 979 500,00
0,10 1,07 51 905 810
5 190 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
seria N - subskrypcja prywatna 2017-10-25 1 900 000
2 033 000,00
0,10 1,07 53 805 810
5 380 581,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2017-11-22
seria O - subskrypcja prywatna 2017-11-27 4 104 600
4 597 152,00
0,10 1,12 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria P - subskrypcja prywatna 2017-11-30 4 800 000
5 136 000,00
0,10 1,07 0
0,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz

Zatrudnienie i władze spółki

Skład zarządu spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach
Piróg Marcin Prezes Zarządu 2017-06-28 OKOCIM - Prezes Zarządu
Parzydło Włodzimierz Członek Zarządu 2017-09-29 ELMO - Członek RN
Stefański Grzegorz Członek Zarządu 2017-09-29 MABION - Członek RN

Skład rady nadzorczej spółki

Nazwisko i imię Funkcja Od dnia Funkcje aktualnie sprawowane w innych spółkach giełdowych
Błaszczak Jarosław Przewodniczący RN 2016-12-20 -
Napióra Wiktor Wiceprzewodniczący RN 2010-12-13 -
Sierocki Waldemar Członek RN 2017-12-20 -
Kwaśniewski Piotr Członek RN 2017-12-20 TRITON - Członek RN
HERKULES - Członek RN
Szostek Andrzej Członek RN 2017-12-20 -
Miterski Konrad Członek RN 2017-12-20 PBKM - Członek RN
SYGNITY - Członek RN