pb.pl
858,0000 zł
-2,50% -22,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2009 I Q 2010 II Q 2010 III Q 2010
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 0 35 327 38 167 42 214
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 0 1 837 4 969 9 810
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 0 1 604 4 982 9 799
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 0 3 003 2 133 8 363
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 0 1 837 4 969 9 810
Aktywa (tys. zł) 16 658 22 903 24 888 0
Kapitał własny (tys. zł)* 8 605 11 608 13 741 0
Liczba akcji (tys. szt.) 2 204,842 2 204,842 2 204,842 2 204,842
Zysk na akcję (zł) 0,000 1,362 0,967 3,793
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,903 5,265 6,232 0,000
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej