pb.pl
856,0000 zł
-0,47% -4,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2017 I Q 2018 II Q 2018 III Q 2018
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 266 743 281 607 300 346 298 057
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 31 697 28 533 36 059 38 339
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 28 110 27 821 34 581 35 495
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 000 21 704 24 279 27 778
Amortyzacja (tys. zł) 9 599 10 067 9 712 11 025
EBITDA (tys. zł) 41 296 38 600 45 771 49 364
Aktywa (tys. zł) 754 113 748 599 1 017 493 984 422
Kapitał własny (tys. zł)* 202 033 238 149 554 871 535 274
Liczba akcji (tys. szt.) 2 674,842 2 674,842 2 858,842 2 858,842
Zysk na akcję (zł) 6,729 8,114 8,493 9,717
Wartość księgowa na akcję (zł) 75,531 89,033 194,089 187,235
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej