pb.pl
856,0000 zł
-0,47% -4,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2016 I Q 2017 II Q 2017 III Q 2017
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 203 790 222 266 235 377 240 400
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 25 790 18 432 28 856 42 426
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 31 251 17 602 28 343 42 237
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 27 279 14 093 23 141 32 870
Amortyzacja (tys. zł) 6 650 7 226 8 635 8 657
EBITDA (tys. zł) 32 440 25 658 37 491 51 083
Aktywa (tys. zł) 590 640 613 408 649 603 716 776
Kapitał własny (tys. zł)* 160 433 176 327 201 323 204 629
Liczba akcji (tys. szt.) 2 599,642 2 599,642 2 599,642 2 674,842
Zysk na akcję (zł) 10,493 5,421 8,902 12,289
Wartość księgowa na akcję (zł) 61,713 67,827 77,443 76,501
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej