pb.pl
682,0000 zł
-2,29% -16,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2015 IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 141 642 164 047 172 081 184 284
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 23 372 13 500 10 222 22 961
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 23 680 15 390 10 635 23 245
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 18 595 12 228 8 620 17 920
Amortyzacja (tys. zł) 4 604 4 484 5 348 5 840
EBITDA (tys. zł) 27 976 17 984 15 570 28 801
Aktywa (tys. zł) 360 385 388 743 425 061 539 461
Kapitał własny (tys. zł)* 170 525 185 559 196 062 216 263
Liczba akcji (tys. szt.) 2 554,842 2 554,842 2 554,842 2 554,842
Zysk na akcję (zł) 7,278 4,786 3,374 7,014
Wartość księgowa na akcję (zł) 66,746 72,630 76,741 84,648
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej