pb.pl
856,0000 zł
-0,47% -4,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2015 I Q 2016 II Q 2016 III Q 2016
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 164 047 172 081 184 284 183 663
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 13 500 10 222 22 961 34 672
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 15 390 10 635 23 245 34 178
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 12 228 8 620 17 920 27 170
Amortyzacja (tys. zł) 4 484 5 348 5 840 5 854
EBITDA (tys. zł) 17 984 15 570 28 801 40 526
Aktywa (tys. zł) 388 743 425 061 539 461 513 648
Kapitał własny (tys. zł)* 185 559 196 062 216 263 128 886
Liczba akcji (tys. szt.) 2 554,842 2 554,842 2 554,842 2 599,642
Zysk na akcję (zł) 4,786 3,374 7,014 10,451
Wartość księgowa na akcję (zł) 72,630 76,741 84,648 49,578
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej