pb.pl
810,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 119 537 128 043 147 724 141 642
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 12 736 4 555 13 472 23 372
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 9 973 10 069 13 785 23 680
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 008 7 754 10 515 18 595
Amortyzacja (tys. zł) 0 2 594 3 861 4 604
EBITDA (tys. zł) 12 736 7 149 17 333 27 976
Aktywa (tys. zł) 249 161 302 635 361 537 360 385
Kapitał własny (tys. zł)* 152 999 162 344 150 755 170 525
Liczba akcji (tys. szt.) 2 554,842 2 554,842 2 554,842 2 554,842
Zysk na akcję (zł) 3,526 3,035 4,116 7,278
Wartość księgowa na akcję (zł) 59,886 63,544 59,008 66,746
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej