pb.pl
870,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2013 I Q 2014 II Q 2014 III Q 2014
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 103 016 108 601 114 452 109 750
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 5 719 2 857 11 889 22 304
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 611 3 748 12 832 23 094
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 495 2 709 9 176 17 670
Amortyzacja (tys. zł) 1 321 0 0 1 283
EBITDA (tys. zł) 7 040 2 857 11 889 23 587
Aktywa (tys. zł) 189 450 206 473 235 498 244 188
Kapitał własny (tys. zł)* 123 019 126 645 117 126 142 328
Liczba akcji (tys. szt.) 2 454,392 2 486,122 2 486,122 2 486,122
Zysk na akcję (zł) 1,831 1,090 3,691 7,107
Wartość księgowa na akcję (zł) 50,122 50,941 47,112 57,249
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej