pb.pl
800,0000 zł
2,56% 20,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2012 I Q 2013 II Q 2013 III Q 2013
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 86 424 90 003 98 639 91 732
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 950 3 167 7 769 16 413
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 822 3 962 7 961 17 046
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 039 2 924 6 179 12 648
Amortyzacja (tys. zł) 0 1 082 0 1 219
EBITDA (tys. zł) 6 950 4 249 7 769 17 632
Aktywa (tys. zł) 135 279 153 569 164 184 168 488
Kapitał własny (tys. zł)* 98 257 104 794 91 812 111 161
Liczba akcji (tys. szt.) 2 404,842 2 404,842 2 404,842 2 454,392
Zysk na akcję (zł) 2,095 1,216 2,569 5,153
Wartość księgowa na akcję (zł) 40,858 43,576 38,178 45,291
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej