pb.pl
810,0000 zł
1,25% 10,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2011 I Q 2012 II Q 2012 III Q 2012
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 67 456 74 289 81 554 77 736
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 390 2 771 10 966 15 414
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 633 3 441 11 937 16 228
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 17 230 2 363 9 811 12 179
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 6 390 2 771 10 966 15 414
Aktywa (tys. zł) 111 359 120 314 127 103 124 993
Kapitał własny (tys. zł)* 79 923 82 828 78 811 92 381
Liczba akcji (tys. szt.) 2 404,842 2 404,842 2 404,842 2 404,842
Zysk na akcję (zł) 7,165 0,983 4,080 5,064
Wartość księgowa na akcję (zł) 33,234 34,442 32,772 38,415
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej