pb.pl
780,0000 zł
0,00% 0,0000 zł
Benefit Systems SA (BFT)

Wyniki finansowe - BENEFIT

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2010 I Q 2011 II Q 2011 III Q 2011
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 49 336 55 071 62 346 60 082
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 4 225 4 708 8 428 10 753
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 4 313 4 876 8 825 11 359
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 3 007 3 799 7 168 8 949
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 0 0
EBITDA (tys. zł) 4 225 4 708 8 428 10 753
Aktywa (tys. zł) 41 855 50 025 76 691 88 242
Kapitał własny (tys. zł)* 22 111 25 955 53 904 62 855
Liczba akcji (tys. szt.) 2 204,842 2 204,842 2 404,842 2 404,842
Zysk na akcję (zł) 1,364 1,723 2,981 3,721
Wartość księgowa na akcję (zł) 10,028 11,772 22,415 26,137
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej