pb.pl
6,9800 zł
-0,29% -0,0200 zł
Bank Ochrony Środowiska SA (BOS)

Wyniki finansowe - BOS

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

Q 0000 II Q 1998
Przychody z tytułu odsetek (tys. zł) 108 997 0
Przychody z tytułu prowizji (tys. zł) 20 710 0
Wynik na działalności bankowej (tys. zł) 73 865 0
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 909 0
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 460 0
Amortyzacja (tys. zł) 236 267 0
Aktywa (tys. zł) 5 291 248 3 090 172
Kapitał własny (tys. zł)* 544 224 460 191
Liczba akcji (tys. szt.) 13 200,000 13 200,000
Wartość księgowa na akcję (zł) 0,489 34,863
Zysk na akcję (zł) 41,229 0,000
Raport zbadany przez audytora N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej