pb.pl
1,8700 zł
-1,58% -0,0300 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 27 247 18 364 20 019 22 605
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -25 270 -4 249 -106 1 503
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -38 268 -5 272 -785 -367
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -39 363 -4 834 -1 341 -267
Amortyzacja (tys. zł) 706 2 854 2 945 2 792
EBITDA (tys. zł) -24 564 -1 395 2 839 4 295
Aktywa (tys. zł) 127 800 158 111 159 819 201 936
Kapitał własny (tys. zł)* 27 903 23 035 21 625 21 254
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -6,584 -0,809 -0,224 -0,045
Wartość księgowa na akcję (zł) 4,667 3,853 3,617 3,555
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej