pb.pl
1,7700 zł
-0,56% -0,0100 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 674 27 247 18 364 20 019
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 273 -25 270 -4 249 -106
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 86 -38 268 -5 272 -785
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -30 -39 363 -4 834 -1 341
Amortyzacja (tys. zł) 971 706 2 854 2 945
EBITDA (tys. zł) 1 244 -24 564 -1 395 2 839
Aktywa (tys. zł) 94 227 127 800 158 111 159 819
Kapitał własny (tys. zł)* 68 775 27 903 23 035 21 625
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -0,005 -6,584 -0,809 -0,224
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,504 4,667 3,853 3,617
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej