pb.pl
2,3000 zł
-1,29% -0,0300 zł
Interma Trade S.A. (ITM)

Wyniki finansowe - ITMTRADE

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 16 519 18 674 27 247 18 364
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) -1 806 273 -25 270 -4 249
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -3 327 86 -38 268 -5 272
Zysk (strata) netto (tys. zł)* -3 464 -30 -39 363 -4 834
Amortyzacja (tys. zł) 516 971 706 2 854
EBITDA (tys. zł) -1 290 1 244 -24 564 -1 395
Aktywa (tys. zł) 92 711 94 227 127 800 158 111
Kapitał własny (tys. zł)* 69 103 68 775 27 903 23 035
Liczba akcji (tys. szt.) 5 978,260 5 978,260 5 978,260 5 978,260
Zysk na akcję (zł) -0,579 -0,005 -6,584 -0,809
Wartość księgowa na akcję (zł) 11,559 11,504 4,667 3,853
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej