pb.pl
4,3600 zł
0,46% 0,0200 zł
Berling SA (BRG)

Wyniki finansowe - BERLING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 18 131 16 945 19 166 24 481
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 1 278 2 661 2 655 4 735
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 1 513 2 532 2 732 5 096
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 1 227 2 052 2 179 4 193
Amortyzacja (tys. zł) 210 347 334 335
EBITDA (tys. zł) 1 488 3 008 2 989 5 070
Aktywa (tys. zł) 109 189 114 053 112 046 113 696
Kapitał własny (tys. zł)* 96 293 98 345 100 524 104 717
Liczba akcji (tys. szt.) 17 550,200 17 550,200 17 550,200 17 550,200
Zysk na akcję (zł) 0,070 0,117 0,124 0,239
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,487 5,604 5,728 5,967
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej