pb.pl
4,1200 zł
4,04% 0,1600 zł
Berling SA (BRG)

Wyniki finansowe - BERLING

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 28 484 18 131 16 945 19 166
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 215 1 278 2 661 2 655
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 5 956 1 512 2 532 2 732
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 4 822 1 227 2 052 2 179
Amortyzacja (tys. zł) 218 210 347 334
EBITDA (tys. zł) 6 433 1 488 3 008 2 989
Aktywa (tys. zł) 112 490 109 189 114 053 112 046
Kapitał własny (tys. zł)* 95 795 96 293 98 345 100 524
Liczba akcji (tys. szt.) 17 550,200 17 550,200 17 550,200 17 550,200
Zysk na akcję (zł) 0,275 0,070 0,117 0,124
Wartość księgowa na akcję (zł) 5,458 5,487 5,604 5,728
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej