pb.pl
40,0000 zł
4,99% 1,9000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 56 718 57 482 63 232 68 993
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 311 7 348 10 538 8 489
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 364 7 315 10 521 8 378
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 6 044 5 938 8 629 6 835
Amortyzacja (tys. zł) 3 041 3 066 3 219 3 532
EBITDA (tys. zł) 10 352 10 414 13 757 12 021
Aktywa (tys. zł) 313 747 319 679 345 439 350 355
Kapitał własny (tys. zł)* 265 707 271 861 280 503 281 133
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,616 0,605 0,880 0,697
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,092 27,720 28,601 28,665
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej