pb.pl
42,9000 zł
-5,71% -2,6000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

IV Q 2018 I Q 2019 II Q 2019 III Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 57 482 63 232 68 993 74 768
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 7 348 10 538 8 489 10 936
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 7 315 10 521 8 378 10 861
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 938 8 629 6 835 8 673
Amortyzacja (tys. zł) 3 066 3 219 3 532 3 802
EBITDA (tys. zł) 10 414 13 757 12 021 14 738
Aktywa (tys. zł) 319 679 345 439 350 355 360 112
Kapitał własny (tys. zł)* 271 861 280 503 281 133 289 365
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,605 0,880 0,697 0,884
Wartość księgowa na akcję (zł) 27,720 28,601 28,665 29,504
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej