pb.pl
33,5000 zł
-1,47% -0,5000 zł
BSC Drukarnia Opakowań SA (BSC)

Wyniki finansowe - BSCDRUK

Skonsolidowane kwartalne raporty finansowe

II Q 2018 III Q 2018 IV Q 2018 I Q 2019
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 53 634 56 718 57 482 63 232
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 6 657 7 311 7 348 10 538
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 6 607 7 364 7 315 10 521
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 5 319 6 044 5 938 8 629
Amortyzacja (tys. zł) 3 044 3 041 3 066 3 219
EBITDA (tys. zł) 9 701 10 352 10 414 13 757
Aktywa (tys. zł) 310 489 313 747 319 679 345 439
Kapitał własny (tys. zł)* 259 683 265 707 271 861 280 503
Liczba akcji (tys. szt.) 9 807,516 9 807,516 9 807,516 9 807,516
Zysk na akcję (zł) 0,542 0,616 0,605 0,880
Wartość księgowa na akcję (zł) 26,478 27,092 27,720 28,601
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej